trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON Konduktometry ELMETRON SERIA 700 - do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyzsza dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jrdnoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej
    SERIA 700 - do prac w laboratorium, opcja terenowa, najwyzsza dokładność, kolorowy ekran dotykowy, jrdnoczesny pomiar do 5 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie w formie numerycznej lub graficznej

SERIA 700 

- Laboratoryjne lub przenośne.

- 10’’ duży podświetlany, kolorowy ekran graficzny.

- Przyrządy wielofunkcyjne.

- Możliwość jednoczesnego pomiaru kilku funkcji z obserwacją wyników na ekranie.

- Najwyższa dokładność.

- Wyjątkowo rozbudowane funkcje dodatkowe.

- Obserwacja wyników w formie graficznej lub numerycznej.

- Pamiętanie wyników na karcie SD, ilość nieograniczona.

- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasie przerw.

- Miareczkowanie półautomatyczne.

- Komunikaty głosowe ułatwiają obsługę.

- Obsługa w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

- Zegar i data.

- Przyrząd spełnia wymogi GLP.


WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701
Wielofunkcyjny przyrząd CX-701 należy do nowej generacji precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Służy do pomiarow :

1. pH;

2. potencjału redox (mV);

3. jonometrycznych;

4. przewodności właściwej roztworow;

5. zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS;

6. stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie w % albo mg/l;

7. ciśnienia atmosferycznego w hPa;

8. temperatury roztworow lub powietrza w 0C, 0F i K .

9. umożliwia połautomatyczne miareczkowanie.

Obsługa następuje za pomocą klawiszy generowanych na 10“ kolorowym, graficznym, podświetlanym ekranie

dotykowym.

CX-701 może by

wykorzystywany do prac w laboratorium oraz do pomiarow w terenie, po umieszczeniu w specjalnie

do tego celu przystosowanej walizce z akumulatorami (opcja).

Zasilanie akumulatorowe umożliwia ciągłą pracę w terenie od 8 do 15 godzin (w zależności od wybranych funkcji

pomiarowych i ustawienia jaskrawości wyświetlacza).

Istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru pięciu mierzonych wielkości z obserwacją wynikow na ekranie w formie

numerycznej, funkcja wybrana jako głowna może by

wyświetlana rownież w formie graficznej.

Izolowane wejścia pomiaru pH , jonow i temperatury od wejść tlenu i przewodności.

Dodatkowa informacja w formie okienek oraz komunikatow głosowych.

Pamiętanie daty przyszłej kalibracji.

W funkcji pomiaru pH:

Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktow.

Automatyczne wykrywanie wartości buforow, wprowadzanych przez użytkownika.

Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.

Pamięć wynikow kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę.

Automatyczna ocena stanu elektrody.

W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar czystych wod, ściekow, past itp.


W funkcji pomiaru przewodności:

Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarowno ultra czystych wod, jak i solanek.

6 podzakresow przełączanych automatycznie.

Wspołpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.

Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.

Do pamięci można wprowadzi

stałe K trzech czujnikow konduktometrycznych obsługujących cały

zakres pomiarowy.

Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.

Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności,

a nie stałego wspołczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.

Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie wspołczynnika TDS

w zakresie od 0.2 do 1.0.

Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek) za pomocą

specjalnego czujnika.

W funkcji pomiaru jonów

Zakres przyrządu umożliwia wspołpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi, dobranymi w zależności od

mierzonego jonu, wyposażonymi w złącze BNC.

Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.

Automatyczne przeliczanie jednostek np. z mol/l na mg/l.

Możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorcow.

Możliwość jednoczesnego pomiaru jonow i pH.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

Pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.

Automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i

automatyczne przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru tlenu w mg/l.

Galwaniczny czujnik tlenowy. Kalibracja 1 lub 2 punktowa.

Prosta obsługa czujnika.

W funkcji pomiaru napięcia

Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

Możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego Vref.

W funkcji miareczkowania

Miareczkowanie potencjometryczne, konduktometryczne oraz kalorymetryczne z automatycznym wyznaczaniem

wartości znaczących.

Obsługa polega na wprowadzeniu objętości titranta.

Wyniki miareczkowania przedstawiane w postaci serii z wyrożnieniem wartości znaczących.

Inne cechy

Pamiętane wyniki zbierane na karcie SD 2 GB. Ilość pamiętanych wynikow jest praktycznie nieograniczona.

Dwie możliwości wspołpracy z komputerem:

przez podłączenie karty SD do komputera, co umożliwia przeniesienie zebranych w przyrządzie wynikow,

przez połączenie przyrządu z komputerem przez złącze USB, co umożliwia przesyłanie do komputera wynikow

bieżących pomiarow lub zebranych w przyrządzie serii pomiarowych.

Zapamiętywanie wynikow pomiarow wszystkich jednocześnie mierzonych funkcji.

Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

Skalowanie wykresow zarowno podczas obserwacji ciągłej jak i podczas analizy zebranych wynikow, funkcja lupy.

Pamięć wynikow i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.

Funkcja zegara z kalendarzem.

Zasilanie przez zasilacz 15V.

Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

CX-701 otrzymał dwa złote medale na targach EUROLAB 2009

Untitled Document
login :
hasło :
 

`
Created by WEBSTYL.NET