trener osobisty poznań

Strona główna Odczynniki chemiczne
    Odczynniki chemicznePosiadamy wiele odczynników chemicznych, w różnych opakowaniach, ilościach, stężeniach i czystościach.

Proszę pamiętać że oferta nie jest kompletna i jest cały czas przez nas uzupełniana. Dlatego proszę o kontakt w celu uzyskania informacji o dostępności produktu niezawartego na stronie internetowej.A

Aceton cz. min. 99,0%
Aceton do chromatografii HPLC
Acetonitryl cz.d.a. min. 99,5%
Amoniak r-r mian.1 mol/l
 Amoniak r-r mian. 2 mol/l
Amoniak r-r mian. 3 mol/l
Amoniak r-r 25% cz.d.a. min. 26,0%
Amoniak r-r 25% cz. min. 26%
Amoniak r-r 25% ocz. min. 25%
Amonu azotan cz.d.a. min. 99,5%
Amonu azotan cz. min. 99,0%
Amonu benzoesan cz.d.a. min. 98-100,5%
Amonu benzoesan cz. min. 97,0%
Amonu chlorek cz.d.a. min. 99,5%
Amonu chlorek cz. min. 99,5%
Amonu dichromian cz.d.a. min. 99%
Amonu dichromian cz. min. 98,0%
Amonu fluorek cz.d.a. min.98%
Amonu fluorek cz. min. 96%
Amonu diwodorofosforan cz.d.a. min. 99,5%
Amonu diwodorofosforan cz. min. 99,0 %
Di-amonu wodorofosforan cz.d.a. min. 99,0%
Di-amonu wodorofosforan cz. 98,0-101,0%
Tri-amonu fosforan 3 hydrat cz.d.a. min. 98%
Tri-amonu fosforan 3 hydrat cz. min. 97%
Amonu glinu siarczan 12 hydrat cz.d.a. min. 98%
Amonu glinu siarczan 12 hydrat cz. min. 96%
Amonu molibdenian 4 hydrat cz.d.a. min. 99,0%
Amonu molibdenian 4 hydrat cz. min. 98,0%
Amonu mrówczan cz.d.a. min. 99,0%
Amonu mrówczan cz. min. 98%
Amonu octan cz.d.a. 97,0-100,0%
Amonu octan cz. 97,0-102,0%
Amonu rodanek cz.d.a. min. 99,0%
Amonu rodanek cz. min. 98,0%
Amonu rodanek 0,1 mol/lodważka analityczna
Amonu rodanek r-r mian. 0,1 mol
Amonu siarczan cz.d.a. min. 98,5%
Amonu siarczan cz. min. 97,0%
Amonu siarczan r-r mian. 0,1 mol/l
Di-amonu szczawian 1 hydrat cz.d.a. min. 99,8%
Di-amonu szczawian 1 hydrat cz. min. 99,0%
Amonu węglan cz.d.a. min. 31%
Amonu węglan cz. min. 30%
Amonu winian L(+) cz.d.a. min. 99,0%
Amonu winian L(+) cz. min. 98%
Amonu wodorowęglan cz.d.a. min. 99,0%
Amonu wodorowęglan cz. 98,0-101,0%
Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat cz.d.a. min. 99,5%
Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat cz. min. 98-101%
Amonu żelaza (II) siarczan r-r mian 0,25 mol/l
Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat cz.d.a. 98-101%
Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat cz. 98-101%
N-amylu octan cz.d.a. min. 98,5%
N-amylu octan cz. min. 98,0%
Anilina cz.d.a. min. 99,7%
Anilina cz. min. 99,5%
Anty-kamyk płyn do usuwania kamienia


B
Baru azotan cz. min. 99,0%
Baru chlorek 2 hydrat cz.d.a. min. 99,0%
Baru chlorek 2 hydrat cz. 99,0-102,0%
Baru chlorek r-r 5%
Baru chromian cz.d.a. min. 99,0%
Baru chromian cz. min. 98,0%
Baru octan cz.d.a. min. 99,0%
Baru octan cz. min. 98,0%
Baru siarczan cz.d.a.
Baru siarczan cz.
Baru tiosiarczan cz.d.a. min. 99,0%
Baru tiosiarczan cz. min.98%
Baru węglan cz.d.a. min.99,0%
Baru węglan cz. min. 98,0%
Baru wodorotlenek 8 hydrat cz.d.a. min. 97,0%
Baru wodorotlenek 8 hydrat cz. min. 95,0%
Baru wodorotlenek r-r mian. 0,05 mol/l
Benzen cz.d.a. min. 99,7%
Benzen cz. min. 99,5%
Benzen do chromatografii HPLC min. 99,8%
Benzylowy alkohol cz.d.a. min. 99,5%
Benzylowy alkohol cz. 97,0-100,5%
Benzyna apteczna
Benzyna ekstrakcyjna
Błękit bromofenolowy wsk.
Błękit bromotymolowy wsk.
Błękit metylenowy wsk. min. 82%
Błękit tymolowy cz.d.a.
Brom cz.d.a. min. 99,0%
Brom cz. min. 98,5%
Bromowa woda min. 6,7%
1-butanol cz.d.a. min. 99.5%
1-butanol cz. min. 99.5%
1-butanol ocz. min. 99.0%
1-butanol do chromatografii HPLC min. 99,8%
2-butanol cz.d.a. min. 99.5%
2-butanol cz. min. 99.5%
2-butanon cz.d.a min. 99,5%
2-butanon cz. min. 99.0%
2-butanon do chromatografii HPLC min. 99,8%
n-butylu octan cz.d.a. min. 99,0%
n-butylu octan cz. min. 98,0%
n-butylu octan ocz.
n-butylu octan do chromatografii HPLC min. 99,0%


C
Chloramina B r-r 5%
Chloramina T 3 hydrat cz.d.a.
Chloramina T 3 hydrat cz.
Chloramina T 3 hydrat
Chlorobenzen cz.d.a min. 99,5%
Chlorobenzen cz. min. 99,0%
Chlorobenzen ocz. min. 98,0%
Chloroform cz.d.a. min. 98,5%
Chloroform cz. min. 98,0%
Chloroform sp.cz. min. 99,8%
Chloroform do chromatografii HPLC stab. etanolem min. 99,8%
Chromu tlenek
Ciecz chromowa
Cykloheksan
Cykloheksanol
Cykloheksanon
Cyna metal.gran.99,85% do celów labratoryjnych
Cynku azotan 6 hydrat
Cynku azotan R-R 0,1 mol/l
Cynku chlorek bezwodny
Cynku octan 2 hydrat
Cynku siarczan 7 hydrat
Cynku siarczan R-R 0,01 mol/l
Cynku tlenek
Cyny (||) chlorek 2 hydrat
Czerń eriochromowa t
Czerwień metylowa
Czerwień obojętna


D
Dibutylu ftalan
Dichlorometan
Dietanoloamina
Dietyloamina
N,N-Dimetyloformamid
1,4-Dioksan


E
Eter Dietylowy
Eter naftowy t.w.40-60C
Eter naftowy t.w.60-90C
Etylowy alkohol 75%
Etylowy alkohol 95%
Etylowy alkohol 96%
Etylowy alkohol bezwodny 99.8%
Etylu octan


F
1,10-Fenantroliny chlorowodorek 1 hydrat
Fenoloftaleina
Fenoloftaleina R-R 0,1%
Fenoloftaleina R-R 0.5%
Fenoloftaleina R-R 1%
Fenoloftaleina R-R 2%
Fiolet krystaliczny
Fluoresceina
Formaldehyd R-R 5%
Formaldehyd R-R 10%
Formaldehyd R-R 15%
Formaldehyd R-R 20%
Formaldehyd R-R 25%
Formaldehyd R-R 36-38%
Formaldehyd R-R 40%
Formaldehyd F (formaldehydum)


G
Gliceryny trioctan
Glikol dietylenowy
Glikol etylenowy
Glikol etylenowy R-R 20%
Glikol etylenowy R-R 30%
Glikol etylenowy R-R 40%
Glinu chlorek 6 hydrat
Glinu potasu siarczan 12 hydrat
Glinu siarczan 18 hydrat
Glinu siarczan R-R 30%
Glinu wodorotlenek
Glukoza bezwodna


H
Heksan-mieszanina izomerów
N-Heptan
Hydroksyloaminy chlorowodorek


I
Izoamylu octan
Izobutylowy alkohol
Izooktan
Izopropyloaceton
Izopropylu octan


J
Jod R-R 0,01 mol/l
Jod R-R 0,025 mol/l
Jod R-R 0,05 mol/l
Jod R-R 0,1 mol/l
Jod (Potasu Jodan-Jodek) 0,05 mol/l (0,1N)


K
Kadmu azotan 4 hydrat
Kadmu chlorek 2,5 hydrat
Kadmu siarczan hydrat
Kadmu tlenek brązowy
Kadmu węglan
Kobaltu (||) azotan 6 hydrat
Kobaltu (||) chlorek 6 hydrat
Kobaltu (||) siarczan 7 hydrat
Kobaltu (||,|||) tlenek czarny
Kobaltu (|||) tlenek
Kobaltu (||) wodorotlenek
Ksylen (Mieszanina Izomerów)
Kwas aminooctowy (Glicyna)
Kwas L (+) askorbinowy
Kwas azotowy R-R 1 mol/l
Kwas azotowy R-R 2 mol/l
Kwas azotowy R-R 6 mol/l
Kwas azotowy R-R 2%
Kwas azotowy R-R 30%
Kwas azotowy min.65%
Kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1N)
Kwas benzoesowy
Kwas borowy
Kwas chlorooctowy
Kwas cytrynowy 1 hydrat
Kwas fluorowodorowy R-R 40%
Kwas orto-fosforowy R-R 75%
Kwas orto-fosforowy R-R 85%
Kwas mlekowy R-R 80%
Kwas mrówkowy R-R 25%
Kwas mrówkowy R-R 50%
Kwas mrówkowy R-R 60%
Kwas mrówkowy R-R 80%
Kwas mrówkowy R-R 85%
Kwas nadchlorowy R-R 60%
Kwas nadchlorowy R-R 70%
Kwas octowy R-R 0,1 mol/l
Kwas octowy R-R 10%
Kwas octowy R-R 50%
Kwas octowy R-R 60%
Kwas octowy R-R 80%
Kwas octowy R-R Min.99,0%
Kwas octowy R-R Min.99,5%
Kwas octowy 0,1 mol/l (0,1N)
Kwas salicylowy
Kwas siarkowy R-R 0,01 mol/l
Kwas siarkowy R-R 0,025 mol/l
Kwas siarkowy R-R 0,05 mol/l
Kwas siarkowy R-R 0,1 mol/l
Kwas siarkowy R-R 0,25 mol/l
Kwas siarkowy R-R 0,5 mol/l
Kwas siarkowy R-R 1 mol/l
Kwas siarkowy R-R 2 mol/l
Kwas siarkowy R-R 2,5 mol/l
Kwas siarkowy R-R 5%
Kwas siarkowy R-R 10%
Kwas siarkowy R-R 20%
Kwas siarkowy R-R 25%
Kwas siarkowy R-R 30%
Kwas siarkowy akumulatorowy R-R 37,5%
Kwas siarkowy R-R 50%
Kwas siarkowy R-R Min.91%
Kwas siarkowy R-R Min.95%
Kwas siarkowy akumulatorowy R-R 96%
Kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1N)
Kwas solny R-R 0,01 mol/l
Kwas solny R-R 0,02 mol/l
Kwas solny R-R 0,0357 mol/l
Kwas solny R-R 0,1 mol/l
Kwas solny R-R 0,2 mol/l
Kwas solny R-R 0,5 mol/l
Kwas solny R-R 1 mol/l
Kwas solny R-R 1,5 mol/l
Kwas solny R-R 2 mol/l
Kwas solny R-R 3 mol/l
Kwas solny R-R 4 mol/l
Kwas solny R-R 6 mol/l
Kwas solny R-R 7,5%
Kwas solny R-R 10%
Kwas solny R-R 18%
Kwas solny R-R 25%
Kwas solny R-R 30%
Kwas solny R-R 35-38%
Kwas solny 0,1 mol/l (0,1N)
Kwas sulfanilowy
Kwas 5-Sulfosalicylowy 2 hydrat
Kwas szczawiowy 2 hydrat
Kwas szczawiowy R-R 0,05 mol/l
Kwas szczawiowy R-R 0,1 mol/l
Kwas trichlorooctowy
Kwas wersenowy
Kwas L (+) winowy


L
Laktoza 1 hydrat
Litu chlorek 1 hydrat
Litu siarczan 1 hydrat
Litu węglan
Litu wodorotlenek 1 hydrat


M
Magnezu azotan 6 hydrat
Magnezu chlorek 6 hydrat
Magnezu chlorek R-R 0,05 mol/l
Magnezu octan 4 hydrat
Magnezu siarczan 7 hydrat
Magnezu siarczan bezwodny
Magnezu tlenek
Magnezu węglan zasadowy
Manganu (||) azotan 4 hydrat
Manganu (||) chlorek 4 hydrat
Manganu (||) octan 4 hydrat
Manganu (||) siarczan bezwodny
Manganu (||) siarczan 1 hydrat
Manganu (||) węglan bezwodny
Metanol
Metyloaminy chlorowodorek
Miedzi (||) azotan 3 hydrat
Miedzi (||) chlorek 2 hydrat
Miedzi (||) octan 1 hydrat
Miedzi (||) siarczan 5 hydrat
Miedzi (||) siarczan R-R 0,01 mol/l
Miedzi (||) węglan zasadowy
Mocznik


N
Niklu (||) azotan 6 hydrat
Niklu (||) chlorek 6 hydrat
Niklu (||) siarczan 6 hydrat
Niklu (||) siarczan 7 hydrat
Niklu (||) wodorotlenek
Ninhydryna


O
Octowy bezwodnik
Odczynnik bacha
Odczynnik barfoeda
Odczynnik beckmanna
Odczynnik bettendorffa-winklera
Odczynnik bottgera do wykrywania jonów NO2
Odczynnik denigesa do wykrywania grupy benzoilowej
Odczynnik fehlinga roztwór A
Odczynnik fehlinga roztwór B
Odczynnik nesslera
Odczynnik obermayera roztwór A
Odczynnik obermayera roztwór B
Odczynnik romijna
Odczynnik tollensa + roztwór 10% NaOH
Odczynnik wagnera
Odczynnik zimmermanna-reinhardta
Ołowiu (||) azotan
Ołowiu (||) octan 3 hydrat
Ołowiu (||) octan zasadowy R-R 25%
Ołowiu (||) tlenek
Oranż metylowy


P
Pakiet osuszający
Parafina do mikroskopii (Histopatologii) T.T.52C
Parafina do mikroskopii (Histopatologii) T.T.54C
Parafina do mikroskopii (Histopatologii) T.T.56C
Parafina T.T. 54C zwykła
N-Pentan
1-Pentanol
Pirydyna
Potasu azotan
Potasu bromek
Potasu bromek R-R 0,1 mol/l
Potasu chlorek
Potasu chlorek R-R 0,1 mol/l
Potasu chlorek R-R 0,3 mol/l
Potasu chlorek R-R 3 mol/l
Potasu chlorek R-R 3 mol/l w etanolu
Potasu chlorek R-R 4 mol/l
Tri-Potasu cytrynian 1 hydrat
Potasu dichromian
Potasu dichromian R-R 0,25 mol/l
Potasu dichromian 1/60 mol/l
Potasu fluorek
Potasu diwodorofosforan
Di-Potasu wodorofosforan
Potasu heksacyjanożelazian (||) 3 hydrat
Potasu heksacyjanożelazian (|||)
Potasu jodan 1/60 mol/l (0,1N)
Potasu jodek
Potasu jodek R-R 0,5 mol/l
Potasu jodek 0,1 mol/l (0,1N)
Potasu nadmanganian
Potasu nadmanganian R-R 0,02 mol/l
Potasu nadmanganian R-R 0,1 mol/l
Potasu nadmanganian R-R 5%
Potasu nadmanganian 0,02 mol/l (0,1N)
Potasu octan bezwodny
Potasu rodanek
Potasu siarczan
Potasu sodu węglan
Potasu sodu winian 4 hydrat
Di-Potasu szczawian 1 hydrat
Potasu węglan bezwodny
Potasu wodorotlenek
Potasu wodorotlenek R-R 0,1 mol/l
Potasu wodorotlenek R-R 0,5 mol/l
Potasu wodorotlenek R-R 0,5 mol/l w etanolu
Potasu wodorotlenek R-R 1 mol/l
Potasu wodorotlenek R-R 1,5 mol/l
Potasu wodorotlenek R-R 29-30%
Potasu wodorotlenek R-R 50%
Potasu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N)
1,2-Propanodiol
1-Propanol
2-Propanol
2-Propanol R-R 70%-Płyn o działaniu antybakteryjnym
n-Propylu octan


R
Rodamina B
Rozpuszczalnik do farb fleksograficznych (Flekso)
Rozpuszczalnik nitro
Roztwór buforowy pH 1
Roztwór buforowy pH 2
Roztwór buforowy pH 3
Roztwór buforowy pH 3,5
Roztwór buforowy pH 4
Roztwór buforowy pH 4,6
Roztwór buforowy pH 5
Roztwór buforowy pH 6
Roztwór buforowy pH 6,5
Roztwór buforowy pH 6,6
Roztwór buforowy pH 7
Roztwór buforowy pH 8
Roztwór buforowy pH 9
Roztwór buforowy pH 9,18
Roztwór buforowy pH 9,22
Roztwór buforowy pH 10
Roztwór buforowy pH 11
Roztwór buforowy pH 12
Roztwór buforowy pH 12,4
Roztwór buforowy pH 13
Roztwór buforowy pH 14


S
Sacharoza
Siarka mielona
Siarka sublimowana
Sita molekularne Typ 3A
Sita molekularne Typ 4A
Skrobia rozpuszczalna
Smar silikonowy do celów lab.
Sodu azotan
Sodu azotyn
 Sodu benzoesan
Sodu bromek
Sodu chlorek
Sodu chlorek R-R 0,9%
Sodu chlorek R-R 1%
Sodu chlorek 0,1 mol/l (0,1N)
Tri-Sodu Cytrynian 2 hydrat
Sodu dichromian 2 hydrat
Sodu fluorek
Sodu diwodorofosforan bezwodny
Sodu diwodorofosforan 2 hydrat
Di-Sodu wodorofosforan bezwodny
Di-Sodu wodorofosforan 2 hydrat
Di-Sodu wodorofosforan 12 hydrat
Tri-Sodu fosforan bezwodny
Tri-Sodu fosforan 12 hydrat
Sodu mrówczan
Sodu octan 3 hydrat
Sodu octan bezwodny
Sodu octan R-R 0,1 mol/l
Sodu pirosiarczyn
Sodu podchloryn
Sodu siarczan bezwodny
Sodu siarczan 10 hydrat
Sodu siarczek 9 hydrat
Sodu siarczyn bezwodny
Sodu siarczyn 7 hydrat
Di-Sodu szczawian
Di-Sodu szczawian R-R 0,05 mol/l
Di-Sodu tetraboran 10 hydrat
Sodu tiosiarczan 5 hydrat
Sodu tiosiarczan R-R 0,05 mol/l
Sodu tiosiarczan R-R 0,1 mol/l
Sodu tiosiarczan 0,1 mol/l (0,1N)
Di-Sodu wersenian 2 hydrat
Di-Sodu wersenian R-R 0,01 mol/l
Di-Sodu wersenian R-R 0,02 mol/l
Di-Sodu wersenian R-R 0,1 mol/l
Di-Sodu wersenian 0,05 mol/l
Sodu węglan bezwodny
Sodu węglan R-R 0,025mol/l
Sodu węglan 0,05mol/l (0,1N)
Sodu węglan 10 hydrat
Sodu wodorosiarczyn R-R 30%
Sodu wodorosiarczyn R-R 35-37%
Sodu wodorotlenek
Sodu wodorotlenek R-R 0,01 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,02 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,05 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,1 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,1 mol/l w etanolu
Sodu wodorotlenek R-R 0,25 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,3571 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 0,5 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 1 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 1 mol/l w etanolu
Sodu wodorotlenek R-R 2 mol/l
Sodu wodorotlenek R-R 3%
Sodu wodorotlenek R-R 5%
Sodu wodorotlenek R-R 10%
Sodu wodorotlenek R-R 15%
Sodu wodorotlenek R-R 20%
Sodu wodorotlenek R-R 30%
Sodu wodorotlenek R-R 40%
Sodu wodorotlenek R-R 45%
Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N)
Sodu wodorowęglan
Srebra azotan
Srebra azotan R-R 0,01 mol/l
Srebra azotan R-R 0,02 mol/l
Srebra azotan R-R 0,1 mol/l
Srebra azotan 0,1 mol/l (0,1N)
Srebra azotyn
Srebra chlorek
Srebra cyjanek
Srebra jodek
Srebra octan
Srebra siarczan
Srebra metal proszek
Strontu azotan
Strontu węglan
Strontu wodorotlenek 8 hydrat


T
Tetrachloroetylen
Tetrahydrofuran
Tiomocznik
Toluen
Trichloroetylen
Trietanoloamina
Trietyloamina bezwodna
Tris (Hydroksymetylo) Aminometan
Tymoloftaleina


U
Urotropina


W
Wapnia chlorek bezwodny
Wapnia chlorek granulat do eksykatorów
Wapnia chlorek 2 hydrat
Wapnia chlorek 6 hydrat
Wapnia chlorek R-R 60%
Wapnia wodorofosforan bezwodny
Wapnia wodorofosforan 2 hydrat
Tri-Wapnia fosforan
Wapnia mleczan n hydrat
Wapnia mleczan 5 hydrat
Wapnia octan 1 hydrat
Wapnia octan R-R 25%
Wapnia węglan strącony
Węgiel aktywny CWF-30
Węgiel aktywny Norit SX 2
Węgiel granulat 4-8mm
Węgla tetrachlorek
Wodoru nadtlenek R-R 5%
Wodoru nadtlenek R-R 10%
Wodoru nadtlenek R-R 15%
Wodoru nadtlenek R-R 20%
Wodoru nadtlenek R-R 30%
 Wodoru nadtlenek R-R 35%
Wodoru nadtlenek R-R 40%
Wodoru nadtlenek R-R 50%
Wodoru nadtlenek R-R 60%


Z
Zieleń bromokrezolowa
Zieleń malachitowa
Żel krzemionkowy szerokoporowaty gran.2-7MM
Żel krzemionkowy wąskoporowaty gran.2-7MM
Żel wskaźnikowy 3-7MM
Żelaza (||) siarczan 7 hydrat
Żelaza (||) szczawian 2 hydrat
Żelaza (|||) chlorek 6 hydrat
Żelaza (|||) chlorek R-R ok.30%
Żelaza (|||) chlorek R-R ok.40%
Żelaza (|||) tlenek czerwony
Untitled Document
login :
hasło :
 

`
Created by WEBSTYL.NET