trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON pH-metry ELMETRON SERIA 400 - do prac w terenie i labortorium, wysoka dokładnosć, wiele funkcji dodatkowych
    SERIA 400 - do prac w terenie i labortorium, wysoka dokładnosć, wiele funkcji dodatkowychSERIA 400
- Stosowane do prac w terenie i lanoratorium.
- Podświetlany, czytelny ekran.
- Obudowa wodoszczelna - IP-66.
- Wyjątkowo dokładne.
- Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
- Rozbudowane funkcje dodatkowe.
- Pamięć 4000 wyników.
- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przepływu.
- Zegar i data.
- Wyjście na PC - RS-232 (lub USB - przez adapter - opcja)
- Zasilanie akumulatorowe i przez zasilacz
- Przyrządy spełniają wymogi GLP.

WODOSZCZELNY pH–METR CP–401

• Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru pH, potencjału redox oraz temperatury.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz
laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w
trudnych warunkach.
• Przyrząd posiada duży, podświetlany wyświetlacz
z regulacją jaskrawości.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest
pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych
przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze
zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką
wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamiętanie terminu kalibracji.
• Pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z
temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub przez adapter USB w opcji).
• Zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• pH-metr
CP-401
otrzymał Złoty Medal na targach EUROLAB.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.

WODOSZCZELNY pH / TLENOMIERZ CPO-401

• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach
w % nasycenia lub w mg/l, pomiaru pH i potencjału redox, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
• Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę.
Funkcja pomiaru tlenu
• Galwaniczny czujnik tlenowy,
• Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.
• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• We wszystkich modelach automatyczny pomiar ciśnienia
atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.
• W pomiarach tlenu w mg/l możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie.
• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary
w stawach natlenionych przez rośliny.
Funkcja pomiaru pH
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych
przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz
ze zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką
wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest
pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie terminu następnej
kalibracji.
• Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz 6V.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB poprzez adapter w opcji).
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W skład wyposażenia wchodzi film pomagający w obsłudze przyrządu i czujnika tlenowego.

WODOSZCZELNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–401