trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON pH-metry ELMETRON SERIA 460 - do prac w terenie i laboratorium, jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowy
    SERIA 460 - do prac w terenie i laboratorium, jednoczesny pomiar do 4 funkcji z równoczesną obserwacją wyników na ekranie, kolorowy ekran dotykowySERIA 460
- stosowane do prac w terenie i laboratorium.
- Obudowa wodoszczelna - IP-66.
- Dotykowy, kolorowy, podświetlany ekran graficzny. - Możliwość jednoczesnego pomiaru kilku funkcji z obserwacją wyników na ekranie.
- Wyjątkowo dokładne.
- Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
- Rozbudowane funkcje dodatkowe.
- Pamięć 2000 wpisów.
- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw.
- Zegar i data.
- Wyjście na PC - RS-232 (lub USB - przez adapter - opcja).
- Zasilanie akumulatorowe i przez zasilacz.
- Przyrządy spełniają wymogi GLP.

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX–461


CX-461należy do nowej generacji przyrządów pomiarowych.

• Wyróżnia go duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny.
• Służy do dokładnego pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia, tlenu

rozpuszczonego w cieczy, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

• Możliwy jednoczesny pomiar 1 do 4 wybranych funkcji z obserwacją wszystkich wyników na ekranie.
• Można zakupić głowicę wieloparametrową z elektrodami do jednoczesnego pomiaru kilku funkcji, lub
pojedyncze elektrody do pomiaru wybranej funkcji.

Możliwość ustawienia na wyświetlaczu kolejności mierzonych funkcji.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.

• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.

• Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.

W funkcji pomiaru pH i mV

• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.

• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.

• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.

• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.

• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).

• Automatyczna ocena stanu elektrody.

• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

W funkcji pomiaru przewodności

Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek.
6 podzakresów przełączanych automatycznie.
Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały
zakres pomiarowy.
Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10%/ºC) wybieranego w zależności od badanej cieczy. Możliwość płynnej zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności,
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0.
W funkcji pomiaru ciśnienia atmosferycznego

• Możliwość ciągłej obserwacji na ekranie wartości ciśnienia atmosferycznego.

W funkcji pomiaru stężenia tlenu

Automatyczne przeliczenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na pomiar stężenia tlenu.
• Automatyczne przeniesienie wartości zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru
tlenu i przeliczenie wpływu na wynik pomiaru stężenia tlenu.
• Galwaniczny czujnik tlenowy.

• Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa.

• Prosta obsługa czujnika.

• Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.

Inne cechy

• Funkcja zegara z kalendarzem.

• Pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach.

• Pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą.

• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.

• Pamiętanie terminu przyszłej kalibracji.

• Możliwość wyboru języka wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki.

• Zasilanie poprzez akumulatory ( 2x1,5 V) lub zasilacz (6V/500mA).

• Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania z przyrządu.

• Czas pracy ciągłej bez doładowania akumulatorów do 18 godzin w zależności od wybranej jasności
podświetlenia wyświetlacza.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232(lub USB przez adapter - w opcji).

• Przyrząd sprzedawany jest z czujnikiem temperatury, użytkownik może zakupić wybrane elektrody.

• Przyrząd spełnia wymogi GLP.

• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

 


Untitled Document
login :
hasło :
 

`
Created by WEBSTYL.NET