trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON pH-metry ELMETRON SERIA 500 - do prac w laboratorium, wysoka jakość, wiele funkcji dodatkowych
    SERIA 500 - do prac w laboratorium, wysoka jakość, wiele funkcji dodatkowych
SERIA 500
- Stosowane do prac w laboratorium.
- Wyjątkowo dokładne.
- Duży podświetlany ekran.
- Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
- Rozbudowane funkcje dodatkowe.
- Pamięć 4000 wyników.
- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw.
- Zegar i data.
- Wyjście USB.
- Zasilanie przez zasilacz.
- Bryzgoszczelne - IP-65.
- Przyrządy spełniają wymogi GLP.
- Modele 502 mają wbudowaną drukarkę, ale mniejszy nie podświetlany ekran.

LABORATORYJNY pH–METR CP–505

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Mierzy dokładnie pH, potencjał redox oraz temperaturę.
• W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwy jest pomiar
czystych wód, ścieków, past itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych
przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze
zmianą temperatury.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę
(cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamiętanie terminu kalibracji.
• Pamięć do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo
lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć zebranych wyników i charakterystyk elektrod
niezależna od zasilania.
• Wyjście USB.
• Zasilanie przez zasilacz.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem
ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.

LABORATORYJNY pH-METR CP-502

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz sieciowy 12V.
•Posiada wbudowaną drukarkę termiczną (60mm).
• Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru pH, potencjału redox oraz temperatury.
• W zależności od zastosowanej elektrody umożliwia pomiar wód czystych, ścieków, gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca szybką wymianę.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
• Pamięć do 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania.
• Wyjścia RS-232 na komputer PC (, lub przez konwerter na USB) oraz Centronix na drukarkę.
•Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• W porównaniu z CP-505 przyrząd posiada mniejszy, niepodświetlany wyświetlacz.

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–505