trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON pH-metry ELMETRON SERIA 100 - kieszonkowe,terenowe
    SERIA 100 - kieszonkowe,terenowe

SERIA 100
- stosowane do pomiarów w terenie
- zminimalizowane wymiary i masa
- przyrządy jedno i wielofunkcyjne
- dobre parametry techniczne
- wymienne głowice z elektrodami
- obudowa wodoszczelna - IP-67
- korzystny stosunek ceny do jakości

Dokładne informacje o produktach do pobrania w pliku PDF na dole strony.

·         WODOSZCZELNY pH-METR KIESZONKOWY CP–105          • Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox oraz temperatury.

• Kieszonkowy przyrząd o dobrych parametrach technicznych.

• Wykorzystywany do prac w terenie.

• Głowica dobierana według potrzeb.

• Stosowany:

do czystych wód (z głowicą GP-105),

do ścieków, gleby, past i kremów (z głowicą GPX-105s),

do pomiaru potencjału redox z głowicą GR-105k.

• Przyrząd w pełni wodoszczelny - IP-67.

• Kalibracja pH w 1 do 3 punktów.

• Automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH).

• Automatyczna kompensacja temperatury.

• Zasilanie bateryjnie (3 x LR44).

• Długotrwała praca bez wymiany baterii (ok. 200 h pracy ciągłej).

• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

Głowica

GPX-105s

posiada trwałą, elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z

„łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny

pomiar w ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność.

W zależności od potrzeb dobierana jest odpowiednia końcówka elektrody.

 

·         WODOSZCZELNY pH /KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ KIESZONKOWY CPC–105


• Mierzy pH, mV, przewodność właściwą, zasolenie w g/l oraz temperaturę.

• Stosowany do prac w terenie.

• W pełni wodoszczelny przyrząd - IP-67.

• W CPC-105 jest stosowana jedna głowica do jednoczesnego pomiaru przewodności i pH.

• Możliwość wymiany głowicy.

• Po podłączeniu głowicy GR-105 przyrząd umożliwia pomiar potencjału redox.

W funkcji pomiaru pH

• Stosowany do czystych wód.

• Kalibracja pH w 1 do 3 punktów.

• Automatyczne wykrywanie wartości buforu (4,00, 7,00, 9,00 pH).

• Automatyczna kompensacja temperatury.

W funkcji pomiaru przewodności

• Pięć podzakresów przełączanych automatycznie.

• Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar cieczy o przewodności do100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l

w przeliczeniu na NaCl.

• Przeliczanie przewodności na zasolenie

następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego

współczynnika.

• Temperatura odniesienia do wyboru: 25ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.

• Stały współczynnik α = 2 %/ºC.

• Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷ 50 ºC.

• Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym.

• Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.

• Gwarancja 24 miesiące.

 

·         WODOSZCZELNY KIESZONKOWY PRZYRZĄD WIELOFUNKCYJNY CX-105
 

CX-105

jest uniwersalnym przyrządem umożliwiającym kilka rodzajów pomiarów w zależności od

podłączenia odpowiedniej głowicy. Komplet głowic umożliwia pomiary: pH, mV, redox, przewodności,

zasolenia w g/l w przeliczeniu na NaCl, zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie w mg/l lub %,

wilgotności z odczytem punktu rosy, temperatury powierzchni oraz temperatury cieczy lub powietrza.

Użytkownik może wybrać potrzebne głowice.

• Przyrząd może współpracować z następującymi głowicami:

GP-105- do pomiaru pH i temperatury w czystych cieczach

GPX-105s

do pomiaru pH i temperatury w ściekach, półpłynnych masach itp.

GR-105 k -do pomiarów potencjału redox z elektrodą na kablu i temperatury.

GC-105 -do pomiaru przewodności, zasolenia i temperatury.

GO-105-do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem bez kabla.

GO-105 k-do pomiaru stężenia tlenu w wodzie w % lub mg/l i temperatury, z czujnikiem na kablu

GT-105 - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem bez kabla

GT-105k - do dokładnego pomiaru temperatury z czujnikiem na kablu.

GH-105 - do pomiaru wilgotności względnej z czujnikiem bez kabla.

GH-105k - do pomiaru wilgotności względne z czujnikiem na kablu.

GH-105p -do pomiaru wilgotności względnej ze złączem na dotykowy czujnik do pomiaru temperatury

powierzchni, co po porównaniu z temperaturą punktu rosy pozwala stwierdzić, czy w

określonych warunkach atmosferycznych malowanie powierzchni jest celowe.

• Wykorzystywany do prac w terenie.

• Dobra dokładność przy zminimalizowanych wymiarach.

Pomiar pH

• Kalibracja głowicy pH w 1 do 3 punktów.

• Automatyczne wykrywanie buforu pH (4,00, 7,00, 9,00 pH).

• Automatyczna kompensacja temperatury .

Głowica

GPX-105s

posiada trwałą, elektrodę pH australijskiej firmy Ionode o nietypowej konstrukcji z

„łącznikiem pośrednim” chroniącym właściwy łącznik elektrody przed zatkaniem. Zapewnia stabilny

pomiar w ściekach i substancjach półstałych, w których inne elektrody szybko tracą sprawność.

W zależności od potrzeb dobierana jest odpowiednia końcówka elektrody.

Pomiar przewodności i zasolenia

• 5 podzakresów automatycznie przełączanych.

• Szeroki zakres pomiaru przewodności (do 100 mS/cm) umożliwia zastosowanie przyrządu do pomiaru

czystych wód, ścieków i wody morskiej. Pomiar zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl.

• W pomiarze przewodności kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym.

• Temperatura odniesienia do wyboru: 25ºC lub 20ºC do pomiaru w miodach.

Pomiar tlenu

• Jednopunktowa kalibracja (na 100% nasycenia O2).

• Pomiar tlenu w % lub mg/l.

• Możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie.

• Czujnik tlenowy galwaniczny o dobrej jakości.

Pomiar temperatury

• Osobna głowica do pomiaru temperatury umożliwia pomiary do 150 ºC z czujnikiem 3 cm bez kabla,

do 200 ºC z czujnikiem 12 cm bez kabla lub 400 ºC z czujnikiem na kablu.

• Dokładność pomiaru temperatury zależna od wyboru rodzaju czujnika.

Inne

• W pełni wodoszczelny przyrząd, utrzymujący się na powierzchni wody.

• Zasilanie bateryjnie (3 x LR44).

• Długotrwała praca bez wymiany baterii.

• Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.

• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące

 

 

 


Untitled Document
login :
hasło :
 

`
Created by WEBSTYL.NET