trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON Konduktometry ELMETRON SERIA 500 - do prac w laboratorium, wysoka jakość, wiele funkcji dodatkowych
    SERIA 500 - do prac w laboratorium, wysoka jakość, wiele funkcji dodatkowych
SERIA 500
- Stosowane do prac w laboratorium.
- Wyjątkowo dokładne.
- Duży podświetlany ekran.
- Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
- Rozbudowane funkcje dodatkowe.
- Pamięć 4000 wyników.
- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przerw.
- Zegar i data.
- Wyjście USB.
- Zasilanie przez zasilacz.
- Bryzgoszczelne - IP-65.
- Przyrządy spełniają wymogi GLP.
- Modele 502 mają wbudowaną drukarkę, ale mniejszy nie podświetlany ekran.

LABORATORYJNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC–505

• Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz 12V.
• Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Mierzy przewodność właściwą, zasolenie i temperaturę.
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm
-1
lub w roztworze wzorcowym.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Pamięć stałych K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności,
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości).
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Możliwość pamiętania terminu następnej kalibracji.
• Wyjście USB.
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu jest dołączany film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi.

KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC-502

•Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany przez zasilacz 12V.
•Mierzy przewodność właściwą, zasolenie i temperaturę.
•Posiada wbudowana drukarkę termiczną (60 mm).
•Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
•6 podzakresów przełączanych automatycznie.
•Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.
•Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
•Pamięć stałych K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy.
•Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
•Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
•Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności,
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
•Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości).
•Pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania.
•Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
•Pamięć wewnętrzna do 950 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
•Wyjścia RS-232 na komputer PC (lub na USB przez konwerter - w opcji) oraz Centronics na drukarkę.
•24 miesiące gwarancji na przyrząd.
•Model serii 502 w porównaniu z serią 505 posiadają mniejszy, nie podświetlany wyświetlacz.

LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–505